Сподели в:

Системи за управление

Фирма ЮВИ Юнайтед Вижън вече е сертифицирана по три от системите по ISO:
  • Система за управление на качеството
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа
  • Система за управление на околната среда
Внедряването на системите за управление е изключително важно и пълноценно, както за нас, така и за нашите клиенти. Получаването на сертификатите означава, че отговаряме на и изпълняваме много изисквания относно качество, здраве и безопасност и опазване на околната среда. Клиентите ни могат да бъдат сигурни, че имат насреща партньор, отговарящ на най-високите изисквания по системите.   
СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО_БГ
СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО_EN

 

СЕРТИФИКАТ ISO 45001:2018 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА_БГ
СЕРТИФИКАТ ISO 45001:2018 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА_EN

 

СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА_БГ
СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА_EN

 

 

 

Нагоре