FORCE 2017

Изпратете запитване

 

 

Бъди следващият

CooperVision FORCE

Студент на годината!

 

   

 

Какво представлява FORCE?

 • The Future Ocular Research Creativity Event (FORCE) е годишно състезание в областта на

контактните лещи, организирано от световния лидер производител на контактни лещи -

CooperVision. Вече пета поредна година конкурсът събира най-добрите студенти от цяла

Европа, за да издигне CooperVision FORCE Студент на годината!

 • Конкурсът има за цел да вдъхнови студентите към непрекъснат стремеж за превъзходство в

своите изследвания и знания, които да използват успешно в бъдещото си кариерно развитие.

Кой може да участва?

 • В конкурса могат да участват студенти по оптометрия във финален етап на обучение по

бакалавърска или магистърска програма.

 • Желаещите могат да участват индивидуално или в отбори от максимум двама души.
 • От всеки университет могат да участват неограничен брой студенти.
 • За участие във FORCE не е необходимо владеене на английски език! Единствено абстрактът и слайдовете трябва да бъдат преведени, но самото представяне на проекта в Будапеща може да бъде и на български език.
  В този случай, ще бъде осигурен преводач.

Как можете да участвате?

 • Чрез подаване подписана декларация и завършен абстракт по избраната от Вас тема на английски език до 20.11.2017г. на a.farladzhov@uvibg.com

Проектът

Може да бъде в някоя от следните категории:

 • Клинично проучване
 • Клиничен случай
 • Анализ на клинично проучване

Трябва да бъде изготвен под формата на Power point презентация на английски език с време за

представяне 15 минути + 15 минути за въпроси и защита.

Къде мога да намеря повече информация?

Повече информация за конкурса, условията и етапите за участие, можете да получите от:

 • Прекия ръководител на специалността
 • coopervision-force.com
 • www.uvibg.com
 • a.farladzhov@uvibg.com

Наградата

 • Европейският победител ще има възможност да посети следващата най-голяма голяма

конференция за контактни лещи, организирана от BCLA (British Contact Lens Association), изцяло

за сметка на CooperVision.

 • Победителят ще получи и почетния приз „Европейски студент на CooperVision“.
 • Нещо повече, FORCE ще е един безценен опит в сферата на контактните лещи, възможност за

прилагане на знания и лични умения в практиката и изграждане на професионални контакти.

Срокове

 • 20 Ноември 2017г. - краен срок за подаване на подписана декларация и избраната тема до a.farladzhov@uvibg.com
 • 12 Февруари 2018г. - краен срок за подаване на изцяло завършен проект.
 • Март 2018г. - провеждане на национален финал за определянe на победителя, който ще

представи България на европейския финал.

 • 11-13 Май 2018г. - Европейски финал в Будапеща, CooperVision Center of Innovation, Унгария.

Документи за Download

 

  

 

 

 

Нагоре